Xnet.pl - oprogramowanie
Strona główna
O firmie
Jak zamówić
Regulamin
FAQ
Licencje
Kontakt


 
Informacja handlowa
 
42 632 23 32
[email protected]COREL
ABBYY
ADOBE
AUTODESK
MICROSOFT
SYMANTEC
PROGRAMY DLA EDUKACJI
INNE
Dystrybutor oprogramowania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania / odpowiedzi
CorelCorel
Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną dotyczącą programów Corel? 
Pomoc Techniczną programów Adobe świadczy firma Magit.
Kontakt: 0-71-347-72-79

 

 
Kto może zakupić licencje edukacyjne firmy COREL ? 
Do zakupu opakowanego oprogramowania w wersji edukacyjnej lub skorzystania z programu Corel Volume Purchase Program uprawnione są wyłącznie akredytowane szkoły, pracownicy wydziałów instytucji edukacyjnych, studenci wyższych uczelni, akademickie instytucje nadzoru, szpitale, biblioteki, muzea oraz niekomercyjne organizacje charytatywne i religijne.

Przez wyżej wymienione kategorie nabywców uprawnionych do cen wersji edukacyjnych należy dalej rozumieć:
Akredytowane szkoły

Instytucje mogące stanowić własność publiczną lub prywatną.
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły średnie
 • Szkoły zawodowe
 • Szkoły korespondencyjne
 • Dwuletnie szkoły pomaturalne
 • Szkoły pomaturalne
 • Uniwersytety lub instytuty naukowe i techniczne uznane przez odpowiednie ministerstwo lub resort edukacji

Nauczyciele przedgimnazjalni, kadra szkół zawodowych, szkół pomaturalnych i wyższych uczelni

Wymagane jest aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kadra i/lub personel akredytowanej szkoły, zatrudniony na pełny etat lub część etatu
 • Zarejestrowani i/lub uznani przez władze państwowe nauczyciele domowi nauczający na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej

Studenci
 • Słuchacze studiów dziennych lub zaocznych. Wymagana jest ważna legitymacja studencka ze zdjęciem, jeśli zakup jest dokonywany za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy wersji edukacyjnych produktów firmy Corel. W przypadku braku legitymacji ze zdjęciem wymagane są dwa dokumenty tożsamości.

Instytucje nadzoru
 • Zarządy instytucji edukacyjnych
 • Ministerstwa edukacji
 • Urzędy administracji okręgów szkolnych
 • Wydziały oświaty

Szpitale
 • Wszystkie szpitale. Wyłączone są organizacje ochrony zdrowia i organy centralne.

Biblioteki
 • Wszystkie biblioteki publiczne i szkolne (prowadzone za fundusze publiczne lub prywatne) świadczące usługi typu non-profit dla gmin, regionów lub okręgów

Konsorcja i inne instytucje edukacyjne
 • Prawidłowo zorganizowane korporacje i stowarzyszenia podlegające przepisom stanów, prowincji lub terytoriów

Muzea
 • Stale działające publiczne lub prywatne niekomercyjne przedstawicielstwa lub instytucje ustanowione dla celów edukacyjnych, estetycznych lub kulturalnych
 • Wymagana jest własność lub użytkowanie obiektów udostępnianych ogółowi społeczeństwa w sposób stały i regularny
 • Wymagane jest gromadzenie, ochrona, przeprowadzanie badań, interpretacji, składanie oraz wystawianie przedmiotów i okazów o walorach edukacyjnych i kulturalnych, w tym artystycznych, naukowych (istoty żywe lub przedmioty nieożywione), historycznych i technicznych, udostępnianych społeczeństwu dla celów naukowych i rozrywkowych

Organizacje religijne
 • Wszelkie organizacje religijne uznawane za charytatywne w myśl praw prowincji, stanów lub krajów. W USA są to organizacje wymienione w punkcie 501 (c)(3) przepisów o zwolnieniach od podatków — IRS Tax Exemption 501 (c)(3).
 • Wierzenia ani obrzędy organizacji nie mogą być uznawane za burzące porządek społeczny lub niemoralne przez sądy lub prawa prowincji, stanów lub krajów.

Wyłączenia: Członkowie wspólnot religijnych i parafianie nie są uprawnieni do cen wersji akademickich. Organizacja musi przedstawić zaświadczenie o działalności charytatywnej lub niekomercyjnej oraz dostarczyć wypełniony formularz wniosku organizacji niekomercyjnej i charytatywnej (Nonprofit and Charitable Organization Request Form) dowolnemu autoryzowanemu sprzedawcy wersji akademickich produktów firmy Corel®. Należy zapoznać się z dokumentem nr 1139, dostępnym za pośrednictwem serwisu faksu na żądanie firmy Corel pod numerem telefonu 1-613-724-3456.

Warunki i postanowienia
Organizacje są zobowiązane do okazania dowodu uprawnień oraz stosownej akredytacji na życzenie firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy wersji edukacyjnych produktów firmy Corel. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku leży w całości w gestii firmy Corel. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi odnośnie wyżej wymienionych definicji będą rozpatrywane przez firmę Corel. Wszelkie oprogramowanie może być używane wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych lub edukacyjnych. Produktów nie wolno odsprzedawać, odstępować w formie darowizny ani używać jako nagrody w jakiejkolwiek promocji.

 

 
Z jakich programów mogę dokonać upgradu do CorelDraw Grapics Suite X3 ? 
Upgrade możliwy do programu CorelDraw Graphics Suite X3 możliwy jest dla posiadaczy wcześniejszych wersji następujących programów:
 • CorelDRAW,
 • CorelDRAW Graphics Suite,
 • CorelDRAW Office Edition,
 • CorelDRAW Essentials,
 • CorelDRAW Select,
 • CorelDRAW Classic,
 • Corel DESIGNER,
 • Corel PHOTO-PAINT,
 • Corel Painter ,
 • Corel Picture Publisher,
 • Micrografx Designer,
 • Micrografx iGrafx Business,
 • Micrografx Graphics Suite
 • Corel Grafigo.
Wersje OEM, próbne i wersje nie do odsprzedaży (NFR) nie umożliwiają uaktualnienia.

 

 
Kto jest uprawniony do nabycia pakietu Classroom 15+1 ? 
Licencja Classroom Licence (licencja dla klasy) jest dostępna tylko dla szkół podstawowych i średnich. W przypadku wszystkich innych krajów ta licencja dotyczy szkół podstawowych i średnich, o ile nie stwierdzono inaczej. Licencja Classroom Licence jest dostępna tylko w przypadku wersji edukacyjnych czterech produktów firmy Corel:
 • CorelDRAW Graphics Suite
 • Corel Paint Shop Pro Photo,
 • Corel Painter
 • Corel Video Studio.
Są to we wszystkich przypadkach wersje akademickie, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Każda licencja Classroom Licence składa się z pakietu („pakiet licencyjny”) dla 16 stanowisk (tj. 16 komputerów). Trzeba zamówić co najmniej jeden pakiet licencyjny, ale nie można zamówić licencji dla mniejszej liczby stanowisk niż 16. Określona szkoła może zamówić maksymalnie cztery pakiety licencyjne na każdy produkt lub wersję produktu, co daje 64 stanowiska w przeliczeniu na produkt lub wersję produktu. Licencja dla klasy jest licencją stałą i daje prawo do korzystania z produktów w nieograniczonym czasie. Nie uwzględnia ona zabezpieczenia możliwości uaktualniania ani nie daje możliwości dokupienia takiej opcji. Licencjobiorca nie będzie mieć prawa do otrzymywania uaktualnień produktów ani aktualizacji w czasie obowiązywania licencji.

 

 
Która wersja programu CorelDRAW Graphics Suite X3 PL zawiera książkę z clipartami? 
Pełna wersja programu CorelDraw X3 PL zawiera pełną drukowaną dokumentację tj:
 • książkę z clipartami - 360 stron,
 • podręcznik użytkownika polsko-czeski.
Książka z clipartami nie jest dołączana do wersji upgrade.

 

 
Czy CorelDRAW Graphics Suite X3 współpracuje z Vistą? 
CorelDRAW Graphics Suite X3 współpracuje z Windows Vista. Jest w pełni kompatybilnymi z najnowszym systemem Microsoftu. Po instalacji pakietu należy pobrać najnowszą aktualizację ze strony  http://www.corel.co.uk/vista

 

 
Czym jest Corel i do czego służy ? 
Corel Draw jest jednym z najlepszych programów do obróbki grafiki wektorowej. Składa się ona z obiektów, które można dowolnie modyfikować, a najważniejszą cechą odróżniającą ją od grafiki bitmapowej jest to, że przy zmianach tych (np. powiększaniu) nie tracą jakości.

 

 
Jak zresetować ustawienia Corela? 
Wielu początkujących użytkowników programu Corel, przestawia w ustawieniach programu, dlatego na początku są kłopoty, gdy okaże się że jakaś belka zniknie, lub pojawi się niechciana opcja, która zabiera nam cenne miejsce. Nieraz przez nasze ustawienia program zaczyna dziwnie działać. Wtedy nic nie zostało, jak tylko ponowna instalka programu. Ale jest sposób na ominięcie procesu ponownej instalacji, za pomocą resetowania wszystkich ustawień programu. Uruchom Corel'a z wciśniętym klawiszem F8, wtedy program przywróci ustawienia domyślne dla wszystkich ustawień - tak jakbyś zainstalował go pierwszy raz.. Resetowanie ustawień działa na wszystkich programach pakietu suite

 

 
Czy CorelDraw X3 jest w pełni kompatybilny z Corelem 9 ?  
W programie CorelDraw X3 zapisane pliki różnią się od plików zapisanych za pomocą Corela w wersji 9. W przypadku posiadania dwóch różnych wersji problem można rozwiązać w następujący sposób: Projekty wykonane w Corel\'u X3 zapisywać w zgodności z Corel\'em 9 (podczas zapisu wybrać format pliku, wersję). Corel X3 odczytuje wszystkie pliki z poprzednich wersji z pełną zgodnością.

 

 
Ulead VideoStudio 11 - Porównanie wersji 
Porównanie wersji Ulead Video Studio 11 - Video Studio 11 Plus

Video Studio 11
Video Studio 11 Plus
Przechwytywanie/Import
Import z kamer AVCHD   +
Przechwytywanie daty/godziny DV jako napisu + +
Przechwytywanie obrazu HDV i zapisywanie go na kamerze
+
Edytowanie
Szablony wielu nakładek Kreatora filmów   +
Ścieżki wideo 2 7
Narzędzie do kodowania Optymalizator MPEG + +
Edycja obrazu HD z funkcją inteligentnych plików proxy   +
Narzędzie Ad-Zapper do usuwania reklam   +
Klucz chrominancji (niebieski ekran) + +
Wielojęzyczne/dwubajtowe tytuły + +
Obracanie tytułów + +
Importowanie napisów DVD + +
Możliwość wydłużania osi czasu   +
Zniekształcanie wideo nakładki
+
Możliwość łączenia w nakładkach maski/klucza chrominancji z przezroczystością + +
Automatyczny balans bieli/tonu + +
Filtr Usuwanie artefaktów + +
Filtr Odśnieżanie + +
Filtr Antywstrząsy + +
Inteligentny pakiet (archiwum projektów) + +
Edytowanie dźwięku
 Dźwięk przestrzenny Dolby® Digital 5.1   +
Tworzenie i nagrywanie dysków HD DVD   +
Microsoft® Zune™ + +
iPod® i PSP® Obsługa plików   +
Obsługa plików
MPEG-2 HD   +
MPEG- 4   +
H.264   +
Dodatki
Oprogramowanie InterVideo WinDVD 8 Player   +

 

 
Czy program WinDVD 9 może odtwarzać dyski HD DVD lub Blu-ray? 
Tak, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu program WinDVD 9 Plus Blu-ray może odtwarzać dyski w formacie HD.

 

 
Czy program WinDVD 9 może odtworzyć nagranie AVCHD zrobione za pomocą kamery AVCHD? 
Tak, wersja WinDVD 9 Plus odtwarza nagrania wideo AVCHD zrobione za pomocą kamery AVCHD.

 

 
Co to jest All2HD? Czy może poprawić nagrania wideo DVD? 
All2HD to nowej generacji rozwiązanie techniczne służące do skalowania nagrań wideo. Zwiększa rozmiar klatki i częstotliwość klatek. Umożliwia uzyskanie rozdzielczości Full HD (1080p/60i) z zachowaniem oryginalnych kolorów  i wyrazistych krawędzi na monitorze komputerowym.

 

 
Co to są funkcje De-block i De-snow? Do czego mogą mi się przydać? 
Funkcje De-block i De-snow są oparte na rozwiązaniach technicznych służących do filtrowania, które poprawiają jakość nagrań wideo pobranych do komputera. Filtr De-snow usuwa szum cyfrowy z nagrań wideo o niskiej rozdzielczości. Filtr De-block usuwa ze skompresowanych nagrań wideo cyfrowe artefakty mające postać widocznych kwadratów.

 

 
Co to za mała kwadratowa ikona w lewej dolnej części interfejsu użytkownika programu WinDVD 9? Czy szkodzi systemowi? 
Ta ikona jest wyświetlana wtedy, gdy odtwarzanie nagrania wideo zostało zatrzymane. Nie szkodzi systemowi; wręcz przeciwnie, dostarcza użytecznych wskazówek dotyczących możliwości poprawy obrazu. Klikając dwukrotnie tę ikonę, można uzyskać dostęp do użytecznych informacji.

 

 
Czy w programie WinDVD 9 jest mechanizm automatycznej aktualizacji oprogramowania? 
Tak, program WinDVD 9 wyposażony jest w mechanizm automatycznej aktualizacji, umożliwiający automatyczne pobieranie i instalowanie najnowszych dostępnych poprawek w celu aktualizacji programu.

 

 
Czym się różni wersja edukacyjna od wersji komercyjnej programu CorelDraw X4 ? 
Funkcje oraz budowa program jest niezmienna. W obu przypadkach znajduje się nośnik z clipartami. W przypadku wersji komercyjnej dodatkowo w zestawie znajduje się podręcznik użytkownika + podręcznik z clipartami. W wersji edukacyjnej licencja ogranicza użytkownika do zastosowań niekomercyjnych, użytkownik nie może pobierać opłat za wykonywane projekty.

 

 
Posiadam licencję edukacyjną. Czy mogę dokonać upgradu do najnowszej wersji ? 
Obecnie producent nie przewiduje takiej możliwości. Wersję edukacyjną zarówno w postaci pudełkowej jak i w postaci licencji (dotyczy szkół) nie można upgradować do najnowszych wersji. Jedyną możliwością korzystania z najnowszej wersji jest zakup nowej licencji.

 

 
Czy zakup CorelDraw X3 SE upoważnia w przyszłości do zakupu upgradu?  
Zakup programu Corel X3 SE upoważnia klienta do zakupu upgradu w najnowszej wersji.

 

 
Posiadam CorelDraw X3. Czy mogę dokonać upgradu do programu Designer Technical 14 ? 
Posiadacze produktów:

* CorelDRAW® Graphics Suite X3 lub nowszy
* Corel DESIGNER® (dowolna wersja)
* Micrografx Designer® 7 lub nowszy
* Micrografx Graphics Suite® 2 lub nowszy

Mogę dokonać aktualizacji do najnowszego produktu Designer Technical X4. Należy jednak pamiętać iż posiadane wersje nie mogą być wersjami NFR, OEM lub akademickimi.

 

 
Czy CorelDRAW Graphics Suite X4 PL Upgrade dotyczy wersji Corel Draw Graphics Suite 11 PL? 
Tak, wersja 11 również upoważnia do instalacji upgradu X4.

Produktu, które pozwalają na aktualizację do najnowszej wersji:

* CorelDRAW Graphics Suite
* CorelDRAW (wersja autonomiczna)
* Corel PHOTO-PAINT
* Corel DESIGNER
* Micrografx Designer
* Micrografx Graphics Suite
* Micrografx/Corel Picture Publisher

 

 
Dla kogo przeznaczony jest pakiet CorelDRAW Graphics Suite X4 w wersji Small Business Edition? 
Wersja Small Business Edition przeznaczona jest dla:
 • firm, w których maksymalnie 3 komputery wykorzystywane są do tworzenia grafiki i projektowania;
 • firm, które używają wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW na jednym komputerze i szukają niedrogiego rozwiązania pozwalającego na zainstalowanie najnowszej wersji pakietu na kilku komputerach;
 • małych firm chcących zwiększyć efektywność procesu tworzenia grafiki oraz projektowania i w łatwy sposób importować, eksportować oraz udostępniać pliki współpracownikom w obrębie firmy i partnerom zewnętrznym.

Istotne zastrzeżenia dotyczące licencji użytkownika końcowego

Zabrania się wykorzystywania tych licencji w celu instalacji produktu za pośrednictwem sieci lub w połączeniu z licencjami zakupionymi w ramach innego programu licencyjnego firmy Corel. Aby przeprowadzić instalację wersji Small Business Edition za pośrednictwem sieci, należy zakupić licencje korporacyjne.
Warunki instalacji

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania dla wersji Small Business Edition zawiera następujące postanowienia: produkt można zainstalować oraz korzystać z jego kopii na maksymalnie trzech (3) komputerach w firmie, wykorzystując po jednym z dostarczonych numerów seryjnych dla każdego komputera. Nie wolno wykorzystywać tych licencji do dokonywania instalacji za pośrednictwem sieci. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia zawarte w Licencji, nie wolno udostępniać stronom trzecim produktu, jego kopii ani licencji na jego użytkowanie.

 

 
Czy program Corel Designer X4 umożliwia otwieranie plików z AutoCAD'a ? 
Program Corel Designer X4 umożliwia otwieranie projektów z programów Autodesku. Funkcja importu obrazów 3D z technologią Right Hemisphere Deep Exploration pozwala otwierać i edytować dane projektów 3D oraz konwertować pliki 3D do 2D bez konieczności posiadania licencji oprogramowania typu CAD. Nowe i rozszerzone funkcje obsługi programów Microsoft® Publisher, Microsoft® Visio®, Microsoft® Office oraz plików PDF, CGM, SVG, AutoCAD® DXF™, AutoCAD® DWG™, PDF 1.7, PDF/A i JPEG 2000 umożliwiają uzyskanie doskonałej zgodności, zapobiegając jednocześnie błędom konwersji.

 

 
Czym się różni WinZip Standard o WinZip Professional? 
Wersja professional zawiera dodatkowo następujące funkcje:
 • Nagrywanie plików ZIP bezpośrednio na nośniki CD lub DVD
 • Upload plików ZIP na serwery FTP
 • Wysyłanie pliów ZIP i logów na e-mail po wykonaniu zadania
 • Uruchamianie zadań korzystając z listy ich historii
 • Oglądanie obrazów bezpośrednio z pliów ZIP
 • Defioniowalne zadania kopii zapasowych
 • Tworzenie własnych, zautomatyzowanych zadań
 • Możliwość zaplanowania uruchomienia zadań
 • Wsparcie dla linii poleceń (osobna wersja do pobrania)

 

 
Dla kogo przeznaczony jest pakiet CorelDRAW Graphics Suite X4 w wersji Small Business Edition? 
Wersja Small Business Edition przeznaczona jest dla:

    * firm, w których maksymalnie 3 komputery wykorzystywane są do tworzenia grafiki i projektowania;
    * firm, które używają wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW na jednym komputerze i szukają niedrogiego rozwiązania pozwalającego na zainstalowanie najnowszej wersji pakietu na kilku komputerach;
    * małych firm chcących zwiększyć efektywność procesu tworzenia grafiki oraz projektowania i w łatwy sposób importować, eksportować oraz udostępniać pliki współpracownikom w obrębie firmy i partnerom zewnętrznym.

Istotne zastrzeżenia dotyczące licencji użytkownika końcowego

Zabrania się wykorzystywania tych licencji w celu instalacji produktu za pośrednictwem sieci lub w połączeniu z licencjami zakupionymi w ramach innego programu licencyjnego firmy Corel. Aby przeprowadzić instalację wersji Small Business Edition za pośrednictwem sieci, należy zakupić licencje korporacyjne.
Warunki instalacji

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania dla wersji Small Business Edition zawiera następujące postanowienia: produkt można zainstalować oraz korzystać z jego kopii na maksymalnie trzech (3) komputerach w firmie, wykorzystując po jednym z dostarczonych numerów seryjnych dla każdego komputera. Nie wolno wykorzystywać tych licencji do dokonywania instalacji za pośrednictwem sieci. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia zawarte w Licencji, nie wolno udostępniać stronom trzecim produktu, jego kopii ani licencji na jego użytkowanie.

 

 
Uprawnienia do zakupu licencji rządowej Corel. 
W ramach oferty dla instytucji rządowych istnieje możliwośc zaoferowania upprawnionym instytucjom licencji na oprogramowanie na poziomie E przy zakupie od jednej licencji.
                                                                                          
Instytucjami kwalifikującymi się do zakupu oprogramowania firmy Corel w ramach programu rządowego są:
 • Organy władzy państwowej,
 • Ministerstwa i podległe im jednostki resortowe,
 • Terenowa administracja rządowa,
 • Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna)
 • Agendy i agencje rządowe, urzędy państwowe, komisje, rady,
 • Organy kontroli i ochrony prawa, policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, prokuratury, sądy,
 • Państwowe osoby prawne z wyłączeniem: przedsiębiorstw i banków państwowych, państwowych   spółek prawa handlowego,
 • jednostek organizacyjnych objętych Krajowym Rejestrem Sądowym oraz innych podmiotów działających w celu generowania zysków,                                                                                               
                                                                                                   

 

 
Chciałbym zakupić pakiet Corel Draw X5 w wersji Small Business (licencja na 3 komputer) jednakże nie widzę go w Państwa ofercie, dlaczego ? 
Firma Corel nie wydała pakietu CorelDraw X5 w wersji Small Business, tak ja miało to miejsce w przypadku CorelDraw X4 Small Business, który to pozwalał na instalację programu na 3 różnych komputerach. na obecną chwilę dostępne są jedynie pojedyncze stanowiska wersji X5.

edycja 25.10.2010r.

Corel wprowadza do sprzedaży pakiet przeznaczony do instalacji na 3 komputerach (CorelDraw X5 Small Business), pierwsza dostawa spodziewana jest na 27.10.2010r.

CorelDraw X5 PL Small Business Edition

 

 
Na ilu stanowiskach mogę zainstalować program Corel ? 
Pakiet CorelDraw można zainstalować tylko na 1 stanowisku.

 

 
Porównanie funkcji CorelDRAW X5, X4, X3, 12, 11 

Porównanie pakietów CS3


Corel
DRAW Graphic Suite X5
Corel
DRAW
Graphic Suite X4
Corel
DRAW
Graphic Suite X3
Corel
DRAW
Graphic Suite 12
Corel
DRAW
Graphic Suite 11

Wbudowany organizer zasobów
Przyspieszenie pracy dzięki programowi Corel CONNECT, który błyskawicznie odszukuje grafikę, szablony, czcionki i obrazki na komputerze.

+
NOWOŚĆ
       
Wzorce pustych dokumentów/obrazków
Możliwość wyboru spośród szeregu wzorców, rozmiarów dokumentów i ustawień kolorów w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument/obrazek.
+
NOWOŚĆ
       
Wyszukiwanie i ulepszony podgląd szablonów
Wyszukiwanie odpowiedniego szablonu do zadania, korzystając z przeprojektowanego okna dialogowego Nowy z szablonu, które zawiera ulepszony podgląd.
+ +      
Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości
Łatwe przeglądanie i organizowanie plików programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT .
+ +      
Ulepszony ekran powitalny
Szybki dostęp do ostatnio używanych dokumentów, szablonów, narzędzi edukacyjnych i inspirujących projektów.
+ +      
Opcja blokady pasków narzędzi
Zapobieganie przemieszczaniu pasków narzędzi poprzez blokowanie ich w danym położeniu. W każdej chwili można je odblokować i zmienić ich położenie.
+
NOWOŚĆ
       
Obszary robocze z możliwością dostosowywania
Paski poleceń i rozmieszczenie przycisków można przystosowywać do własnego stylu pracy, a także korzystać z gotowych obszarów roboczych, podobnych do używanychw programach Adobe Illustrator lub Adobe Photoshop .

+
+ + +

+
ograni
czona
Obsługa funkcji Windows 7 Touch ®
Obsługa programów za pomocą opuszków palców dzięki najnowszej technologii ekranu dotykowego dostępnej w systemie Windows. (Wymagany komputer z ekranem dotykowym).
+
NOWOŚĆ
       
Wygląd i styl interfejsu jak w systemach Windows 7
Windows Vista Projektowanie w zmodernizowanym i bardziej intuicyjnym środowisku pracy systemu
Windows 7, zawierającym nowe ikony, menu i elementy sterujące.

+
ULEPSZENIE
+      
Wypełnienie siatkowe
Rysowanie obiektów o wielokolorowych wypełnieniach z bardziej płynnymi przejściami kolorów. Używając nowej opcji przezroczystości, możesz uwidaczniać obiekty
znajdujące się pod poszczególnymi węzłami

+
ULEPSZENIE
+ + + +
Pipeta
Udoskonalone narzędzia Pipeta i Puszka z farbą umożliwiają efektywne kopiowanie kolorów, właściwości obiektów oraz transformacji i efektów z jednego obiektu do innego.

+
ULEPSZENIE
+ + +  
Narzędzie Inteligentne wypełnienie
Szybkie stosowanie wypełnienia na dowolnym obszarze zamkniętym.
+ + +    
Narzędzia kategorii Krzywa
Tworzenie gładszych krzywych za pomocą narzędzia ,
używając mniejszej liczby węzłów niż dotychczas.
Krzywa b-sklejana (b-splin

+
NOWOŚĆ
+ + + +
Wymiary i objaśnienia
Nowe, ulepszone narzędzia do wymiarowania zebrane w jednym menu rozwijanym.
+
NOWOŚĆ
ULEPSZENIE
+
ograni
czona
+
ograni
czona
+
ograni
czona
+
ograni
czona
Narzędzie Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie
Łatwe i precyzyjne kształtowanie obiektów za pomocą profilowanych narożników.

+
ULEPSZENIE
+ +    
Łączniki
Łatwe tworzenie diagramów i schematów organizacyjnych, korzystając z nowego narzędzia Łącznik, dzięki któremu schemat jest aktualizowany dynamicznie — mimo
przemieszczania pól linie łączników pozostają z nimi połączone.
+
NOWOŚĆ
ULEPSZENIE
+
ograni
czona
+
ograni
czona
+
ograni
czona
+
ograni
czona
Rysowanie ze współrzędnymi
Precyzyjne określanie rozmiaru nowego obiektu i jego położenia na stronie, korzystając
z bieżącego podglądu w oknie dokowanym Współrzędne obiektu.
+
NOWOŚĆ
       
Prowadnice dynamiczne na ekranie
Po raz pierwszy precyzyjnie rozmieścisz obiekty, korzystając z prowadnic tymczasowych.

+
ULEPSZENIE
+ + +  
Przyciąganie do obiektów na ekranie
Większa kontrola nad umieszczaniem i układem grafiki, korzystając z ekranowego
narzędzia Przyciąganie do obiektów

+
ULEPSZENIE
+ + +  
Narzędzie Inteligentne rysowanie
Łatwe manipulowanie obiektami, korzystając z inteligentnego rozpoznawania i obsługi kształtów.

+
ULEPSZENIE

+

+

+
 
Narzędzia Środki artystyczne
Sprawny i dokładny wybór odpowiednich narzędzi z kategorii Środki artystyczne, korzystając z wiernego, bieżącego podglądu każdego narzędzia, znajdującego się
w wygodnym menu rozwijanym.


+
ULEPSZENIE


+


+


+


+
Tabele
Tworzenie i importowanie tabel z możliwością stosowania strukturalnego układu tekstu i grafiki.

+

+
     
Dynamiczne formatowanie tekstu
Sprawdzanie zmian w formatowaniu tekstu na bieżąco, przed ich zastosowaniem
w dokumencie.


+


+
     
Znaki cudzysłowu dla różnych krajów
Dostosowywanie znaków cudzysłowu pod kątem poszczególnych języków.

+

+
+
ograni
czona
+
ograni
czona
 
Narzędzie Kadrowanie
Szybkie usuwanie niepożądanych obszarów z obiektów, zdjęć i obrazków wektorowych.

+

+

+
   
Narzędzia do animacji Flash
Tworzenie zachwycaj cych, interakcyjnych animacji w formacie Adobe Flash , banerów itd., korzystaj c z programu SWiSH miniMax 2 zintegrowanego z pakietem
CorelDRAW Graphics Suite.


+
NOWOŚĆ
   

+
ograni
czona


+
ograni
czona
Optymalizacja obrazków dla Internetu
Możliwość porównywania wyników różnych ustawień filtru w oknie Eksport dla Internetu, aby ustalić najlepszy ostateczny format.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Dzielenie obrazka
Umożliwia podzielenie obrazka na kilka mniejszych plików w celu optymalizacji pod kątem stron internetowych.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Obszary aktywne, łącza i zakładki
Efektywne przypisywanie zakładek, łączy i danych na potrzeby grafiki interakcyjnej, korzystając z uproszczonych narzędzi.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Projektowanie w pikselach
Oglądanie i tworzenie rysunków wg rzeczywistych pikseli, korzystając z trybu podglądu pikseli, który zapewnia wierniejsze przedstawienie przyszłego wyglądu projektu
w Internecie.


+
NOWOŚĆ
       
Szesnastkowe wartości kolorów
Wybieranie kolorów grafiki internetowej w oparciu o ich wartości szesnastkowe. Obecnie dostępnych jest kilka opcji wyświetlania szesnastkowych wartości kolorów.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Prostowanie obrazka
Szybkie i łatwe prostowanie obrazków, korzystając z interakcyjnych elementów sterujących.

+

+
     
Aktywny histogram
Korzystanie z histogramu, który reaguje na zmiany w czasie rzeczywistym.

+

+
     
Pracownia dopasowywania obrazka
Łatwe i efektywne poprawianie zdjęć, korzystając z wszechstronnej aplikacji
Corel PHOTO-PAINT.

+

+

+
   
Pracownia wycinków
Tworzenie maski, obrysowując markerem zaznaczenie i nadając temu zaznaczeniu
wypełnienie.

+

+

+

+
 
Kanały kolorów dodatkowych
Tworzenie i modyfikowanie obrazków zawierających kolory dodatkowe, korzystając
z programu Corel PHOTO-PAINT.

+

+

+
   
Narzędzie Poprawka
Usuwanie defektów z obrazków i wyświetlanie wyników na bieżąco.

+

+

+

+
 
Regulowanie krzywej tonalnej
Pozwala na dostosowanie tonu obrazka z większą dokładnością i precyzją.

+

+
+
ograni
czona
+
ograni
czona
+
ograni
czona
Efekty fotograficzne
Uatrakcyjnianie zdjęcia, korzystając z efektów Żywość, Skala szarości i Filtr fotograficzny.
+
NOWOŚĆ
ULEPSZENIE
       
Wektoryzacja map bitowych
Bezproblemowe przekształcanie map bitowych w edytowalną grafikę wektorową,
korzystając z programu Corel PowerTRACE .

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Narzędzie do współpracy
Współpraca z kolegami w pracy i klientami w bezpiecznym obszarze roboczym
dostępnym online.

+

+
     
Pliki PDF z komentarzami
Importowanie plików PDF z zachowaniem wszelkich komentarzy i notatek.

+

+
     
Identyfikacja czcionek
Identyfikowanie czcionek bezpośrednio w programie CorelDRAW przy użyciu zintegrowanego narzędzia WhatTheFont z serwisu MyFonts.com pozwala
zaoszczędzić czas.

+

+
     
Pełna obsługa standardu Unicode
Tworzenie grafiki przy pełnej obsłudze języków obcych.

+

+

+

+
 
Symbole (odnośnikowe obiekty graficzne)
Zmniejszanie rozmiarów plików i praca na obiektach wspólnych poprzez jednorazowe zdefiniowanie i zaktualizowanie obiektu, a następnie jego wielokrotne wykorzystywanie.


+


+


+


+

+
ograni
czona
Zarządzanie kolorami
Ustawianie zasad obsługi kolorów w aplikacji pozwala uzyskać wierne odwzorowanie kolorów, korzystając z okna dialogowego Domyślne ustawienia zarządzania kolorami,które zaawansowanym użytkownikom zapewnia większą kontrolę.


+
NOWOŚĆ


+


+


+


+
Obsługa kolorów w systemie Windows®
Łatwe dopasowanie kolorów między aplikacjami firm Corel i Microsoft.

+

+
     
Moduł zarządzania kolorami firmy Adobe
Łatwe dopasowanie kolorów między aplikacjami firm Corel i Adobe.

+

+
     
Profile kolorów dodatkowych PANTONE®
Korzystanie z obsługi najnowszych profili kolorów dodatkowych oraz nowych palet
firmy PANTONE.

+
NOWOŚĆ

+
NOWOŚĆ

+

+

+
Palety kolorów dokumentu
Automatyczne generowanie niestandardowych palet kolorów, na bieżąco w każdymprojekcie. Dzięki temu można później szybko sięgnąć do kolorów danego projektu.

+
NOWOŚĆ
       
Wbudowana funkcja obsługi plików RAW z aparatów cyfrowych Umożliwia importowanie i dostosowywanie plików RAW bezpośrednio z aparatucyfrowego (obsługa ponad stu modeli aparatów) oraz przeglądanie zmian w czasie
rzeczywistym.


+
ULEPSZENIE


+
     
Pliki PDF chronione hasłem
Opcje zabezpieczeń i dostępu użytkownika umożliwiają ochronę plików PDF przed
przeglądaniem, edytowaniem i drukowaniem.

+
ULEPSZENIE

+

+
   
Obsługa formatu PDF/A
Zachowywanie plików do późniejszego użytku, korzystając z formatu PDF/A, standardu
ISO archiwizowania elektronicznego.

+

+
     
Obsługa produktów Adobe
Zapewnisz płynny tok pracy między aplikacjami firm Corel i Adobe, korzystając z dodanej obsługi formatów Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , PDF/A i Acrobat 9 (PDF 1.7).

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Kreator eksportowania do pakietu Office
Łatwe publikowanie projektów w formatach plików zgodnych z programem
Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint .

+

+

+

+
 
Obsługa produktów firmy Microsoft
Rozszerzony zakres obsługi programów Microsoft Publisher (wersje 2002, 2003 i 2007) oraz Microsoft Word 2007 i Microsoft Visio (2000–2007).

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Obsługa formatu CGM w wersji 4
Importowanie i eksportowanie w najnowszych formatach plików w standardzie CGM.

+
+
ograni
czona
+
ograni
czona
+
ograni
czona
 
Obsługa formatów AutoCAD® DWG™/DXF™
Obsługa najnowszych formatów (wymiany) plików CAD.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Obsługa formatu HPGL (PLT)
Obsługa zaawansowanych ustawień ploterów.
+
ULEPSZENIE
+ + + +
Obsługa formatu TIFF
Obsługa nowych typów kompresji, a ponadto ustawień formatu TIFF programu
Adobe CS4.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Funkcja zbierania danych do prac drukarskich
Ta nowa opcja umożliwia zbieranie czcionek, profili kolorów oraz innych informacji
o pliku, ułatwiając przekazywanie prac usługodawcy poligraficznemu.

+
ULEPSZENIE

+

+

+

+
Obsługa języka PostScript poziomu 3 ®
Pliki w formacie Postscript 3 są obecnie w pełni obsługiwane w przypadku ich importu
i wysyłania do realizacji. Proces importu został uproszczony dzięki zintegrowaniu
aplikacji Ghostscript.


+
ULEPSZENIE


+


+


+


+
Funkcja analizy wstępnej
Mo liwo weryfikacji jako ci przed wydrukowaniem, eksportem lub opublikowaniem
pracy w formacie PDF. Pozwala zidentyfikowa istniej ce i potencjalne problemy oraz
dostarcza wskazówek, jak je rozwizać


+


+


+


+
ograni
czona


+
ograni
czona
Podgląd nadrukowań
Drukowanie bez obaw, korzystając z podglądu kolorów obszarów, w których
nachodzące na siebie obiekty mają być nadrukowywane.


+


+


+
   
Ekranowy obraz próbny kolorów
Dokładny podgląd umożliwiający sprawdzenie, jak praca plastyczna i kolory będą wyglądać na różnych urządzeniach wyjściowych lub w innych aplikacjach, do których trzeba przekazać pracę.


+
NOWOŚĆ
       
Wydruk seryjny
Możliwość łączenia tekstu ze źródła danych z rysunkiem i szybkiego tworzenia w ten
sposób spersonalizowanych zaproszeń, etykiet i innych projektów.


+


+


+
ograni
czona


+
ograni
czona


+
ograni
czona
Obsługa procesorów wielordzeniowych
Szybsze tworzenie projektów dzięki znacznym ulepszeniom wydajności, obejmującym
przetwarzanie wielordzeniowe, które pozwala maksymalnie wykorzystać moc
obliczeniową komputera.


+
NOWOŚĆ
       
Zgodność z systemem Windows 7
Praca w najnowszym środowisku Windows dzięki obsłudze nawigacji za pomocą ekranu
dotykowego. (Wymagany komputer z ekranem dotykowym).


+
NOWOŚĆ
       
Integracja z systemem Windows Vista®
Umożliwia wykorzystanie najnowszych innowacji systemu Windows Vista do lepszego wyszukiwania plików, dodawania słów kluczowych i notatek oraz organizowania projektów.


+


+
     
Obsługa systemu Windows XP ®
Pakietu CorelDRAW można używać w środowisku Windows XP.

+

+

+

+
 
Dynamiczne aktualizacje produktów
Pozwalają na uzyskanie szybkiego dostępu do najnowszych aktualizacji produktów, nowych zasobów oraz porad i wskazówek.

+

+
     
Wyróżnianie nowych elementów
Wyświetlanie i wyróżnianie wszystkich nowych narzędzi i funkcji, które nie były dostępne w poprzednich wersjach pakietu CorelDRAW Graphics Suite.


+


+


+
   
Wdrażanie wielojęzycznego interfejsu użytkownika
(z przełączaniem języków)
Korzystanie z wygodnego wdrażania sieciowego w środowiskach wielojęzycznych z przełączaniem języków przez użytkownika oraz obsługą wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) systemu Windows 7.


+
ULEPSZENIE


+


+


+
 
Obsługa programu Windows Installer (MSI) ®
Efektywne wdrażanie oprogramowania dzięki obsłudze programu MSI i Podręcznika wdrażania dostępnego dla administratorów systemów informatycznych.

+
ULEPSZENIE

+

+

+
 
Środowisko Microsoft Visual Basic for Applications
Automatyzacja toku pracy i zadań twórczych.
+ + + + +
Środowisko Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) ®
Tworzenie dynamicznych modułów dodatkowych w technologii Microsoft VSTA, która zapewnia większą elastyczność automatyzacji.

+
NOWOŚĆ
       
Rejestrowanie makr
Używając okna dokowanego Menedżer makr, można łatwiej rejestrować, organizować, przeglądać i odtwarzać makra służące do automatyzacji powtarzalnych zadań.


+
ULEPSZENIE


+


+


+


+
Okno dokowane Podpowiedzi
Wyświetla przydatne podpowiedzi dostosowane do danej aplikacji i używanego narzędzia.
+
ULEPSZENIE
+ +    
Samouczki wideo
Sprawne wyszukiwanie i wyświetlanie samouczków wideo (przedstawiających typowe zadania projektowe) dzięki nowemu narzędziu do wyszukiwania nagrań wideo.


+


+
     
Przewodnik
Bogato ilustrowany przewodnik, który prezentuje obszary robocze poszczególnych aplikacji i zawiera porady Okiem eksperta, będzie źródłem inspiracji i pozwoli osiągnąć więcej, niż się spodziewasz.


+
NOWOŚĆ
       
Okiem eksperta
Zawiera porady ekspertów programu CorelDRAW i praktyczne przykłady
pochodzące z rzeczywistych projektów.

+
NOWOŚĆ
ULEPSZENIE

+

+
   
Profesjonalne obrazki clipart
Ponad 10 000 inspirujących obrazków clipart do wykorzystania we własnych
projektach.


>10 000


>10 000


+


+


+
Wysokiej jakości zdjęcia
1000 zdjęć o wysokiej jakości do twórczego wykorzystania, które umożliwiają
wzbogacenie projektów.

+

+

+

+

+
Specjalistyczne czcionki
Obszerny zestaw ponad 1000 profesjonalnych czcionek oraz popularnych czcionek
projektowych i grawerskich.

>1000

>1000

+

+

+
Szablony projektowe
Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki ponad 375 profesjonalnym szablonom projektowym,
zawierającym objaśnienia i słowa kluczowe.

+
ULEPSZENIE

+

+
ograni
czone
   

 

 
Czy oprogramowanie CorelDRAW X5 jest kompatybilne z wcześniejszymi wersjami programu ? 
Tak, najnowsza wersja Corel-a (X5) bez problemu radzi sobie z otwieraniem plików zapisanych w starszych wersjach.

 

 
Kto może zakupić program Corel DRAW X5 w wersji Home&Student 
CorelDraw Home & Student Suite X5, przeznaczony jest do użytku domowego, niekomercyjnego. Produkt w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany w firmie.

 

 
Jakie są rodzaje licencji na oprogramowanie Corel ? 
Corel oferuje programy licencyjne odpowiednie dla wszystkich typów klientów: rozpoczynających swą działalność, małych i średnich przedsiębiorstw, ogólnoświatowych korporacji oraz instytucji edukacyjnych i akademickich.

Klienci edukacyjni mogą wybierać z programów licencyjnych stworzonych tak, by odpowiadały one ich potrzebom i budżetom:

Corel Licence for Learning (CLL): elastyczny, zawierający kilka produktów, roczny system licencji obejmujący całą szkołę lub uczelnię.

Corel Transactional Licence (CTL): pojedyncze lub wielostanowiskowe licencje na wybrane produkty Corel.

Classroom Licence: niedrogie rozwiazania licencyjne przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich stworzone z myślą o wyposażeniu całych pracowni.

Klienci komercyjni mogą skorzystać z:

Corel Transactional Licence (CTL): system obejmujacy wszystkie produkty Corel kalkulowany według ilości licencji nabywanych na stałe.

Klienci z sektora rządoweg (GOV) mogą skorzystać z:

Corel Transactional Licence (CTL) na specjalnych zasadach: system obejmujacy wszystkie produkty Corel (oprócz WinZip) kalkulowany z poziomu cenowego E (standardowo zarezerwowanego dla zakupów z przedziału 121-250 stanowisk), już przy zamawianiu pojedynczych licencji.

 

 

 
Kto może zakupić licencje rządowe (GOV) firmy COREL ? 
Licencje dla instytucji rządowych
W ramach oferty dla instytucji rządowych istnieje możliwość zaoferowania uprawnionym
instytucjom licencji na oprogramowanie na poziomie E przy zakupie od jednej licencji.
Należy zwrócić uwagę, iż w standardowej ofercie dla instytucji komercyjnych ten poziom
cenowy jest dostępny tylko dla tych klientów, którzy jednorazowo zamawiają ponad 120
licencji.

Instytucjami kwalifikującymi się do zakupu oprogramowania firmy Corel w ramach
programu rządowego są:
- Organy władzy państwowej,
- Ministerstwa i podległe im jednostki resortowe,
- Terenowa administracja rządowa,
- Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna) Agendy i agencje
rządowe, urzędy państwowe, komisje, rady,
- Organy kontroli i ochrony prawa, policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna,
prokuratury, sądy,
- Państwowe osoby prawne z wyłączeniem: przedsiębiorstw i banków państwowych,
państwowych spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych objętych Krajowym
Rejestrem Sądowym oraz innych podmiotów działających w celu generowania zysków,

 

 
Co to jest Maintenance ? 
Opcja maintenance może być nabyta tylko i wyłącznie jednocześnie z zakupem
właściwych licencji (zarówno pełnych jak i uaktualnień). Opcja ta działa przez okres 2 lat
od momentu jej nabycia, dając użytkownikowi możliwość korzystania z najnowszych
wersji oprogramowania jakie będą dostępne w okresie ważności tej opcji. Po upływie 2
lat klient ma prawo ponownie wykupić opcję maintenance na kolejne 2 lata. Koszt opcji
Maintenance jest taki sam dla licencji pełnych, jak i dla uaktualnień.

 

 

AutoCad