Strona główna

Intersoft

« powrót
ArCADia START 4

ArCADia START 4

Program ArCADia-START jest modułem podstawowym systemu ArCADia, niezbędnym do funkcjonowania modułów branżowych systemu. Jest jednocześnie w pełni funkcjonalnym, łatwym w obsłudze i intuicyjnym programem CAD, umożliwiającym obiektowe tworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG i podgląd projektu w 3D. Podstawowe narzędzie graficzne dla szeroko rozumianej branży budowlanej.
Cena: 364 zł + 23% VAT (447,72 zł brutto)
Dostępność: w magazynie
Dostawa: kurier DPD
Najczęściej zadawane pytania

ArCADia-START umożliwia rysowanie obiektowe rzutów kondygnacji na płaszczyźnie, a trójwymiarowa bryła budynku jest generowana automatycznie wraz z możliwością podglądu 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może funkcjonować jako samodzielny program CAD lub alternatywnie jako nakładka na takie programy jak AutoCAD czy ArCADia–INTELLICAD, stanowiąc w obydwu tych przypadkach niezbędną bazę do funkcjonowania modułów branżowych.

Zakres możliwości programu

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

RYSOWANIE:*

 • Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.
 • Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.
 • Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja „odsuń”.
 • Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol.
 • Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type.

WPROWADZANIE PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH:*

 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. jpg, bmp, tif, png) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania.
ŚCIANY:
 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian (definiowanie grubości i ilości warstw, ich typu, umiejscowienia osi, wskazania linii wprowadzania krawędzi lub osi).
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: Komponenty budowlane i elementy budynku PN-EN 6946 oraz Materiały i wyroby budowlane PN-EN 12524.
 • Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni, możliwością wprowadzania potrzebnych informacji (numeru, nazwy, rodzaju podłoża, nazwy grupy, klasy przeciwpożarowej, itp.)

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji) lub po obrysie prostokąta. Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów z określeniem ilości stopni i zadawaniem wielkości spoczników.
 • Wprowadzenie schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.

KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia):

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 • Osie modularne:
  • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.
 • Wymiarowanie:
  • Dowolne wymiarowanie projektu.
 • Zestawienia:
  • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
  • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
  • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
Wszystkie wymienione funkcje są dostępne w przypadku, kiedy ArCADia-START działa jako program niezależny. * Opcje niedostępne w przypadku działania programu ArCADia-START w postaci nakładki (na program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD).

Wymagania systemowe :
 • Pentium IV (zalecane min. Pentium IV D),
 • 512 MB RAM, (zalecane min. 1024 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z OpenGL 1.5,
 • system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL