Strona główna

Intersoft

« powrót
ArCADia TERMO PRO 4

ArCADia TERMO PRO 4

ArCADia-TERMO to program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego, audytu remontowego oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynku. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla certyfikatorów oraz audytorów energetycznych.
Cena: 1650 zł + 23% VAT (2029,50 zł brutto)
Dostępność: w magazynie
Dostawa: kurier DPD
Najczęściej zadawane pytania

ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej wymaganej w projekcie budowlanym przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, a także przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali, audytu energetycznego do oceny zakresu i parametrów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu uzyskania dofinansowania (premia termomodernizacyjna), audytu remontowego przy ubieganiu się o premię remontową oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.

Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z rzutu architektonicznego użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

ArCADia-TERMO może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w wielu konkursach. Program jako jedyny na rynku zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów BUDMA, został laureatem w konkursie "TERAZ POLSKA" oraz zdobył nominacje w konkursie "Łódź Proponuje-Innowacyjni i Kreatywni – Innowacyjny Produkt", a po pozytywnym przejściu testów od firmy Microsoft otrzymał prawo do użycia logo "Certified for Windows Vista".

ARCADIA-TERMO możliwości:
 • Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
 • Obliczenie Audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 r.
 • Obliczenie Zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN-B 03406:2001 i PN-EN 12831:2006.
 • Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej dla grup zawierających więcej niż jedną funkcję budynku EPm.
 • Obliczenie Współczynnika przenikania ciepła U przegród wg normy PN-EN ISO 6946:2008.
 • Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN-B 02025, PN-EN 832 i PN-EN ISO 13790:2009.
 • Obliczenie Strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN B 03430/A23:2000.
 • Obliczenie Mostków cieplnych wg normy PN EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008.
 • Obliczenie Wymiany ciepła przez grunt wg normy PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN 12831.
 • Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na chłód (Q c, nd) wg PN-EN 13790:2009.
 • Obliczenie Przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych, bilansu mocy, wilgotności krytycznej wg PN-EN ISO 13788.
 • Obliczenie Strumienia infiltracji uzależnionego od próby szczelności dla wentylacji grawitacyjnej.
 • Obliczenie Rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chłodu.
 • Możliwość wprowadzanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.
 • Możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie RTF, które są wykonane zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i w normach.
 • Możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki używanych przegród, współczynników potrzebnych do obliczeń certyfikatu, używanych w wielu projektach.

Funkcje programu ArCADia Termo 4

 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Obliczenia wentylacji mieszanej.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009.
 • Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm.
 • Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077:2007.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789:2008.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania, chłodu, c.w.u. i oświetlenia.
 • Praca grupowa - import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku.
 • Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
 • Podgląd wartości EP podczas obliczeń.
 • Zapis zdefiniowanych przegród, źródeł ciepła.
 • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
 • Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, kopia zapasowa.
 • Edycja bazy meteorologicznej i aktynometrycznej.
 • Obliczenia z wykorzystaniem struktury budynku.
 • Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i funkcji budynku.
 • Zestawienie systemów wentylacji w budynku.

Ponadto Arcadia Termo Pro umożliwia :

 • Współpraca z programami: AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START.
 • Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003.
 • Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku.
 • Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w ArCADia-ARCHITEKTURA.
 • Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego oraz obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń.
 • Możliwość uwzględnienia w obliczeniach Audytu rozbudowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku.
 • Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych.
 • Połączenie z programem Ceninwest - gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.