Strona g?ówna

Oprogramowanie firmy Microsoft

« powrót
Exchange Server 2010 X64 ENG

Exchange Server 2010 X64 ENG

Serwer + 5 stanowisk
Dostępność: 3 - 5 dni
Dostawa: kurier DPD
Dla większości dzisiejszych firm poczta e-mail jest kluczowym środkiem komunikacji, umożliwiającym pracownikom osiąganie najlepszych wyników. Większa zależność od poczty e-mail spowodowała zwiększenie liczby wysyłanych i otrzymywanych wiadomości, różnorodności wykonywanych zadań, a nawet szybkości działania przedsiębiorstw. W obliczu tych zmian, rozwinęły się również oczekiwania pracowników. Dziś oczekują oni pełnego i wydajnego dostępu — do wiadomości e-mail, kalendarzy, kontaktów i innych danych — bez względu na to gdzie są, czy jakich urządzeń używają.

Elastyczność i niezawodność

Można wybrać lokalne wdrożenie Exchange Server 2010, wersję Exchange Online, udostępnianą przez Microsoft w hostingu, lub połączenie obu wersji. Udostępniany przez Microsoft model Software plus Services oznacza, że możesz kontrolować harmonogram korzystania z lokalnej instalacji Exchange Server 2010 lub usług udostępnianych w hostingu bez przerywania ani zakłócania pracy użytkowników.

W Exchange 2010 zastosowano podejście mające na celu uproszczenie funkcji wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii oraz wprowadzono udoskonalone narzędzia konserwacyjne. Zapewnia to niespotykaną dotąd niezawodność i ułatwia zapewnienie nieprzerwanej działalności firmy. W rozwiązaniach tych wykorzystano i rozwinięto dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie technologii ciągłej replikacji, zastosowane już w Exchange 2007. Dzięki nim można:

 • Zrezygnować z wdrażania złożonych i kosztownych rozwiązań obsługi klastrowania oraz produktów do replikacji danych firm zewnętrznych w celu zapewnienia pełnej redundancji oprogramowania Exchange.

 • Zautomatyzować replikację bazy danych i przełączanie awaryjne już z dwoma serwerami, a także w wypadku centrów danych rozproszonych geograficznie.

 • Utrzymać dostępność i uzyskać możliwości szybkiego odzyskiwania po awarii dzięki maksymalnie 16 zarządzanym przez Exchange replikom każdej bazy danych skrzynki pocztowej.

 • Ograniczyć zakłócenia pracy użytkowników podczas przenoszenia skrzynek pocztowych między serwerami, co pozwala na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie – nawet w godzinach pracy biurowej.

 • Zapewnić ochronę przed utratą e-maili spowodowaną uaktualnianiem lub awarią serwera transportu; umożliwia to nowa, wbudowana technologia zapewniająca redundancję i inteligentne przekierowywanie poczty na inną dostępną ścieżkę.

Dzięki zmniejszeniu obciążenia zespołu pomocy technicznej oraz własnego możesz zrealizować więcej zadań i ograniczyć koszty. Dlatego też rozwinęliśmy funkcje umożliwiające użytkownikom samodzielne wykonywanie często spotykanych zadań bez potrzeby kontaktowania się z pomocą techniczną. Dzięki tej funkcjonalności:

 • Użytkownicy mogą aktualizować dane kontaktowe i śledzić np. odbieranie wiadomości e-mail bez potrzeby informatyków.

 • Można korzystać z łatwego w użyciu interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną.

 • Można wprowadzić nowy model kontroli dostępu oparty na rolach Exchange, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań – na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych – bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych.

Dostęp z dowolnego miejsca

Udoskonalenia w najnowszej wersji Exchange umożliwiają użytkownikom korzystanie z wszystkich form komunikacji w jednym miejscu i ułatwiają współpracę z innymi pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Udoskonalenia te pozwalają na:

 • Wygodne korzystanie z funkcjonalności programu Outlook na komputerach biurowych, urządzeniach przenośnych i przez interfejs sieciowy; obsługa interfejsu OWA w takich przeglądarkach, jak Apple Safari i Mozilla Firefox.

 • Ujednolicony dostęp do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-ów, dzięki czemu użytkownicy mogą się komunikować w wybrany sposób z dowolnego miejsca.

 • Dodanie macierzystej obsługi praktycznie dowolnego urządzenia przenośnego przez Exchange ActiveSync; szczególnie wygodne jest korzystanie z systemu Windows Mobile.

 • Informowanie zewnętrznych partnerów biznesowych o dostępności lub niedostępności, co umożliwia szybkie i wygodne ustalane harmonogramu; można wybrać poziom szczegółowości udostępnianych informacji.

W Exchange 2010 wprowadzono nowe funkcje zwiększające wydajność, dzięki którym Twoi użytkownicy mogą sprawniej organizować i priorytetyzować zawartość swoich skrzynek odbiorczych. Użytkownicy skorzystają dzięki:

 • Udoskonalonemu widokowi rozmowy, który ułatwia nawigację w skrzynce odbiorczej, automatycznie organizując wątki wiadomości w oparciu o przebieg rozmowy między stronami.

 • Funkcji MailTips, informującej użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres; obejmuje to np. przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych. Funkcja ta pozwala zmniejszyć chaos w skrzynce odbiorczej, zredukować liczbę kroków potrzebnych do wykonania zadań i ograniczyć liczbę wezwań pomocy technicznej.

Dzięki Exchange 2010 można zastąpić standardowy system poczty głosowej rozwiązaniem ujednoliconym, zintegrowanym z całością platformy komunikacyjnej. Nowy system pozwoli użytkownikom odsłuchiwać pocztę głosową w skrzynkach odbiorczych. Użytkownicy mogą zarządzać wiadomościami głosowymi w taki sam sposób, jak pocztą elektroniczną, używając znajomych narzędzi w rodzaju Office Outlook i Outlook Web Access. Pozwoli to ograniczyć koszty dzięki konsolidacji i zastąpieniu systemów poczty głosowej oraz udostępni użytkownikom takie funkcje, jak:

 • Transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego.

 • Osobisty, automatyczny asystent poczty głosowej.

 • Narzędzia umożliwiające tworzenie zasad odbierania połączeń od poszczególnych użytkowników oraz ich grup i przekierowywania połączeń; funkcja ta działa w oparciu o identyfikator dzwoniącego i informacje kontaktowe, co umożliwia dostosowanie działania w zależności od dzwoniącego.

 • Telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej – w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy kontaktów – w niemal 30 językach dzięki funkcji Outlook Voice Access.

Bezpieczeństwo i zgodność z uregulowaniami

Exchange 2010 udostępnia nową zintegrowaną funkcjonalność archiwizacji e-maili, umożliwiającą szczegółowe przeszukiwanie wielu skrzynek pocztowych, ustawianie zasad zachowywania poszczególnych elementów i natychmiastowe blokowanie do celów prawnych, co ułatwia zachowanie zgodności z uregulowaniami prawnymi i realizację procesów ujawniania. Administratorzy mogą w scentralizowany sposób kontrolować wszystkie archiwa, natomiast użytkownicy uzyskują bezpośredni dostęp do zarchiwizowanej poczty, którą mogą obsługiwać w znany im sposób, zbliżony do zwykłego sposobu zarządzania skrzynkami odbiorczymi. Opisane nowe funkcje umożliwiają:

 • Przeniesienie mało praktycznych plików danych programu Outlook (PST) z komputera z powrotem do Exchange, co pozwala na wydajne zarządzanie i ujawnianie prawne.

 • Łatwiejsze klasyfikowanie wiadomości e-mail dzięki nowym, definiowanym centralnie zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości lub folderów.

 • Wyszukiwanie w wielu skrzynkach pocztowych dzięki łatwemu interfejsowi internetowemu lub funkcji kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez pracowników działu HR lub osoby odpowiedzialne za zgodność z uregulowaniami.

Exchange 2010 ponadto zapewnia szerszą ochronę i kontrolę informacji. Można bez trudu szyfrować, moderować i blokować poufne lub nieodpowiednie wiadomości w zależności od atrybutów nadawcy, odbiorcy treści. Najważniejsza funkcjonalność umożliwia:

 • Połączenie Exchange 2010 i usług Active Directory Rights Management Services (ADRMS), co pozwala na automatyczne stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do informacji zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania.

 • Odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez partnerów i klientów oraz odpowiadanie na nie – nawet jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS.

 • Przeglądanie wiadomości przez menedżerów i blokowanie lub dopuszczanie transmisji.