Strona g?ówna

Oprogramowanie firmy Microsoft

« powrót

Project 2010 PL

Program Microsoft Project 2010 charakteryzuje się zupełnie nowym interfejsem, ale to nie wszystko. Oferuje również nowe, zaawansowane funkcje planowania, zarządzania zadaniami oraz wyświetlania, które zapewniają większą kontrolę nad sposobem przedstawiania projektów i zarządzania nimi.
Cena: 2413 zł + 23% VAT (2967,99 zł brutto)
Dostępność: w magazynie
Dostawa: kurier DPD
Udoskonalony interfejs

Program Project 2010 wprowadza wiele funkcji, które znacznie wzbogacają możliwości wyświetlania projektów i pracowania z nimi.

Wprowadzenie do Wstążki

Przy pierwszym uruchomieniu programu Project 2010 użytkownik może być zaskoczony nowym widokiem. Menu i paski narzędzi zostały zamienione na Wstążkę, która umożliwia szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonywania zadań. Polecenia są podzielone na logiczne grupy rozmieszczone na kartach.

W programie Project 2010 wszystkie karty i grupy na Wstążce można w pełni dostosowywać. Jeśli w danej organizacji są potrzebne funkcje specyficzne dla danej branży, można umieścić te funkcje na osobnej karcie na Wstążce.
Obszar Backstage — Zapraszamy!

Kliknij Plik w celu otwarcia obszaru Backstage — wygodnego graficznego miejsca umożliwiającego zarządzanie plikami projektów. Obszar Backstage zawiera te same podstawowe polecenia umożliwiające otwieranie, zapisywanie i drukowanie plików projektów, które były dostępne w menu Plik starszych wersji programu Microsoft Project. Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą również używać obszaru Backstage do zarządzania połączeniami z programem Project Server oraz wyewidencjonowywania i publikowania projektów.

Polecenie Opcje, które było dostępne w menu Narzędzia, zostało przeniesione do obszaru Backstage. Umożliwia ono otwarcie okna dialogowego Opcje programu Project, w którym można wprowadzać, przeglądać i zmieniać preferencje dotyczące wyglądu i sposobu działania programu Microsoft Project.
Szybkie znajdowanie poleceń

Dostęp do najczęściej używanych poleceń można teraz uzyskać za pomocą jednego kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego elementu w widoku, takiego jak pasek, komórka tabeli czy wykres, powoduje wyświetlenie minipaska narzędzi z listą często używanych poleceń. Jest to jedna z metod pozwalających oszczędzić czas poświęcany na zarządzanie projektem.

Nowe opcje przeglądania

Do programu dodano również nowe funkcje przeglądania, które ułatwiają sprawdzanie wydajności pracy zespołu i miejsc z nadmierną alokacją. Program Project umożliwia wszystkim użytkownikom w organizacji wyświetlanie ogólnej strategii (oraz potencjalnych głównych problemów dotyczących zasobów) w widoku osi czasu.


Terminarz zespołu
Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą korzystać z terminarza zespołu — widoku planowania zasobów umożliwiającego zarządzanie harmonogramem w sposób, który nie był dostępny w starszych wersjach programu Project. Widok terminarza zespołu umożliwia przeglądanie bieżących zadań członków zespołu i przydzielanie zadań danej osoby innej osobie. Można również przeglądać i przydzielać zadania, które nie zostały jeszcze przydzielone, przeglądać nadmierne alokacje oraz przeglądać nazwy zadań i zasobów. Wszystkie te czynności można wykonywać w jednym, wydajnym widoku. Zarządzanie zadaniami i zasobami jest teraz łatwiejsze niż do tej pory. Jeśli na przykład dany zasób jest nadmiernie alokowany, wystarczy przeciągnąć zadanie z jednego zasobu do drugiego. Informacja o nadmiernej alokacji zniknie.

Oś czasu

Program Project 2010 udostępnia widok osi czasu, który jest wyświetlany automatycznie powyżej pozostałych widoków, przedstawiając w zwięzły sposób cały harmonogram. Do osi czasu można dodawać zadania, można ją także wydrukować w celu uzyskania atrakcyjnego raportu podsumowującego cały projekt. Oś czasu można też wkleić do wiadomości e-mail, aby bez wysiłku uzyskać błyskawiczny raport.

Łatwiejsze dostosowywanie widoków

Modyfikowanie widoków w programie Project często sprawiało trudności. Teraz są dostępne nowe metody dostosowywania sposobu sterowania projektami i ich wyświetlania.
Szybkie dodawanie nowych kolumn

Dodawanie nowych kolumn w programie Project zostało znacznie uproszczone. Wystarczy kliknąć nagłówek Dodaj nową kolumnę po prawej stronie widoku arkusza, a następnie wpisać nazwę nowej kolumny bądź wybrać nazwę istniejącej kolumny. Można też szybko zmienić nazwę istniejącej kolumny, klikając jej tytuł i wpisując nową nazwę. Dostosowywanie kolumn jest prostsze niż do tej pory.

Suwak powiększenia

Program Project 2010 umożliwia szybkie powiększanie części dotyczącej danych okresowych w widoku przy użyciu suwaka powiększenia na pasku stanu. Wystarczy przesunąć suwak w prawo, aby powiększyć widok w harmonogramie (pokazać krótsze interwały, takie jak dni lub godziny), lub w lewo, aby go pomniejszyć (pokazać dłuższe interwały, takie jak tygodnie lub miesiące). Suwak powiększenia jest dostępny w widokach wykresu Gantta, diagramu sieciowego i kalendarza oraz we wszystkich widokach wykresów.

Planowanie kontrolowane przez użytkownika

W programie Project 2010 wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących planowania, które umożliwiają lepszą kontrolę nad harmonogramem. Można również tworzyć początkowe listy zadań w programie Microsoft Excel lub Word i wklejać je do programu Project bez ponownego formatowania.


Planowanie ręczne

W programie Project 2010 wprowadzono istotną zmianę sposobu planowania projektów. Zmodyfikowanie współczynników, takich jak współzależności zadań czy kalendarz projektu, nie powoduje automatycznej zmiany dat zadań planowanych ręcznie.

Ręcznie planowane zadanie można umieścić w dowolnym punkcie harmonogramu. Nie zostanie ono przeniesione przez program Project.

Menedżerowie projektów zaznajomieni z planowaniem automatycznym z wcześniejszych wersji programu Project mogą wyłączyć nową funkcję planowania ręcznego w przypadku wybranych zadań lub w całym projekcie. Zaawansowany aparat planowania programu Project może być wymagany podczas automatycznego planowania w niektórych projektach (zwłaszcza w projektach złożonych)

.
Nieaktywne zadania

Użytkownik może dezaktywować zadania, zachowując je w projekcie. Nieaktywne zadania często zawierają istotne informacje (na przykład wartości rzeczywiste lub informacje dotyczące kosztów), które mogą być przydatne dla potrzeb archiwizowania.


Zadania sumaryczne o strukturze zstępującej

Menedżerowie projektów nie muszą już tworzyć podzadań, a następnie rzutować ich na zadania sumaryczne. W programie Project 2010 można najpierw utworzyć zadania sumaryczne, które nie muszą zawierać dat w pełni zgodnych z datami rzutowanych podzadań.

Na początku fazy planowania menedżerowie projektów mogą mieć jedynie ogólne informacje o kluczowych elementach dostarczanych i punktach kontrolnych projektu. W programie Project można dzielić projekty na ogólne fazy zgodnie z harmonogramem i budżetem. Oznacza to, że daty poszczególnych elementów pracy nie muszą się pokrywać z datami ogólnych faz.


Porównywanie wersji projektów

Funkcja porównywania wersji w programie Project 2010 zawiera teraz paski wykresu Gantta i obrazy graficzne, dzięki którym łatwiej jest zauważyć różnice między wersjami projektu.

Łatwiejsza współpraca 

Projekty nie działają dobrze, gdy są oddzielone od innych osób w organizacji. W programie Project ulepszono sposoby udostępniania informacji o projektach.
Ulepszenia współpracy za pośrednictwem synchronizacji z listami programu SharePoint

Użytkownicy programu Project Professional 2010 mogą eksportować pliki projektów do listy programu SharePoint, dzięki czemu menedżer projektu może łatwo i szybko udostępniać informacje o stanie lub tworzyć raporty dostępne do przeglądania w całej organizacji. Do synchronizowania projektu z listą programu SharePoint nie jest potrzebny program Project Web App.
Zaawansowane funkcje kopiowania i wklejania

Trudno uwierzyć w to, że współpracę można ułatwić przez zwykłe kopiowanie i wklejanie informacji o projekcie. Dzięki tej nowej funkcji można kopiować i wklejać zawartość między programami pakietu Office a programem Project 2010, zachowując jej formatowanie, poziomy konspektu i nagłówki kolumn.

Za pomocą dwóch kliknięć można wygenerować błyskawiczny raport i skopiować go do większości programów pakietu Office.

Zgodność z poprzednimi wersjami

Program Project 2010 jest zgodny z poprzednimi wersjami programu Microsoft Project.

Pliki utworzone w programie Project 2007 lub w starszej wersji programu Project można otwierać i edytować w programie Project 2010 w trybie ograniczonej funkcjonalności. Ponadto pliki utworzone w programie Project 2010 można konwertować na pliki programów Project 2007, Project 2000–2003 i Project 98. W żadnym z tych przypadków nie jest potrzebny konwerter.

 Uwaga   Funkcje specyficzne dla programu Project 2010, takie jak ręcznie planowane zadania i zadania sumaryczne o strukturze zstępującej, w starszych wersjach programu Project mogą być wyświetlane niezgodnie z oczekiwaniami.

Wymagania Systemowe dla Programów Project Standard i Professional

Komputer i procesor     
Procesor 700 MHz lub szybszy
Pamięć    
512 MB pamięci RAM lub więcej
Dysk twardy    
2 GB wolnego miejsca na dysku
Wyświetlanie    
Monitor o rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej
System operacyjny    
Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP) 3 (tylko w wersji 32-bitowej) lub Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 z analizatorem składni MSXML 6.0, Windows Server 2008 lub nowszy system operacyjny w wersji 32- lub 64-bitowej.
SharePoint    
Niektóre zaawansowane funkcje współpracy wymagają systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 lub nowszego z uruchomionym programem Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise.
Zależność od programu Outlook    
Funkcja Importowanie zadań z programu Outlook wymaga programu Outlook 2003 z dodatkiem SP2 lub nowszego.
Specyficzne dla programu Project    
Korzystanie z raportów wizualnych wymaga programu Excel 2003 z dodatkiem SP2 lub nowszego i programu Visio Professional 2007 lub nowszego.
Specyficzne dla programu Project    
Do zarządzania projektami, portfelami i zasobami na poziomie przedsiębiorstwa są wymagane programy Microsoft Project Professional 2010 i Microsoft Project Server 2010.
Specyficzne dla programu Project    
Importowanie zadań do kalendarza lub listy zadań programu Outlook wymaga aplikacji Microsoft Project Web App i programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 lub nowszego.
Specyficzne dla programu Project    
Synchronizowanie list zadań programu Project wymaga programu Windows SharePoint Services 4.0.
SharePoint    
Publikowanie projektów i korzystanie z programu Windows Workflow Foundation wymagają programu Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise (instalowany z programem Microsoft Project Server 2010).
Platforma .NET    
Kreator podstawiania zasobów wymaga programu Microsoft .NET Framework 3.5.
Internet    
Program Windows Internet Explorer 7.0 lub nowszy, tylko przeglądarka 32-bitowa. Funkcje internetowe wymagają połączenia z Internetem.
Usługa Live ID    
Niektóre funkcje online wymagają usługi Windows LiveTM ID.
Inne    
Funkcje i elementy graficzne produktu mogą się zmieniać w zależności od konfiguracji systemu.  Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowego lub zaawansowanego sprzętu albo łączności z serwerem (www.office.com/products).