Produkt dodany do koszyka

Microsoft

Microsoft

Pierwszy zakup licencji edukacyjnych Microsoft wymagany jest na co najmniej 5 licencji, jeśli nie posiadają Państwo aktywnej umowy z Microsoft.

Podstawową formą zakupu licencji edukacyjnej Microsoft jest licencja bezterminowa / wieczysta. Dodatkowo mogą Państwa skorzystać z opcjonalnego wsparcia Microsoft w postaci Software Assurance przy zakupie licencji lub dokonać zakupu tej usługi pod pewnymi warunkami jako dodatku do już posiadanej licencji Microsoft.