Strona główna


 
Informacja handlowa
 
42 632 23 32
[email protected]Oprogramowanie firmy Autodesk

« powrót
Najczęściej zadawane pytania

Illustrator CS2
Adobe Illustrator CS2 jest wiodącym programem do projektowania i tworzenia ilustracji. Oferuje nieograniczone możliwości tworzenia i niezwykłą precyzję. Upraszcza przygotowywanie, modyfikację i poprawianie grafiki. Posiada zaawansowane funkcje edytorskie, typograficzne i wiele nowych funkcji i narzędzi mających na celu przyspieszenie i usprawnienie pracy kreatora, teraz także dla potrzeb twórców stron internetowych.

 • Adobe Bridge — przeglądarka plików nowej generacji z możliwością podglądu plików tworzonych przez programy Adobe, uruchamianie skryptów, możliwość oceny (rankingu wykonanych prac), tworzenie prezentacji, możliwość łączeniem się z Adobe Stok Photos®, itd. ...
 • Szybka konwersja kolorowych plików bitmapowych na wektorowe edytowalne odpowiedniki — dzięki nowym narzędziom „Aktywnego obrysowywania” (Live Trace).
 • Prosta zmiana kolorów, grubości i rodzaju linii w pojedynczych elementach i całych grupach, dzięki narzędziom „Aktywnego malowania" (Live Paint)
 • Dodatkowa paleta kontrolna dla ustawiania parametrów aktywnego narzędzia.
 • Optymalizacja podglądu pracy i przestrzeni roboczej.
 • Obsługa kompozycji warstw z programu Adobe Photoshop.
 • Rozszerzona obsługa obrysów z kontrolą ustawienia do wewnątrz, na zewnątrz czy wyśrodkowany względem obiektu.
 • Tworzenie „mobilnych” elementów w formacie SVG i SVG-t z ulepszonymi opcjami eksportu, podglądu itd. ...
 • Nadawanie koloru elementom w skali szarości.
 • Obsługa standardu PDF/X .

Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2 jest profesjonalnym programem przeznaczonym do edycji obrazów bitmapowych. Nowe niezwykłe funkcje, w jakie został wyposażony ułatwiają pracę z fotografiami, z aparatów cyfrowych. Szeroka paleta różnego rodzaju narzędzi edycyjnych pracujących w trybie 48 bitowym, pozwala na zwiększenie kreatywności i produktywności. Pomaga również osiągnąć najlepszy z możliwych efektów końcowych dla opracowywanego projektu, niezależnie do medium, w jakim ma on być wykorzystany - druk, wideo, prezentacja, broszura elektroniczna czy też Internet. Nowy Adobe Photoshop CS2 oferuje narzędzia pozwalające na twórczą, prawie niczym nieograniczoną pracę z obrazem. Photoshop CS2 dostarczany jest wraz z Adobe ImageReady CS2, programem umożliwiającym tworzenie i optymalizację grafiki na potrzeby stron internetowych.

 • Adobe Bridge — przeglądarka plików nowej generacji z możliwością obsługi surowego formatu Camera RAW, skalowaniem, możliwością oceny (rankingu wykonanych prac), tworzeniem prezentacji itd. ...
 • Rewelacyjny „Punkt znikania” (VanishingPoint) do retuszowania i kopiowania elementów z automatyczną korekcją perspektywy.
 • Wielostronna kontrola nad warstwami z grupowaniem podobnych i wyrównywaniem ich do „inteligentnych” linii pomocniczych, za pomocą jednego kliknięcia myszą
 • Inteligentne obiekty — niedestrukcyjne wstawianie obiektów bitmapowych i wektorowych (z Adobe Illustrator) manipulowanie nimi i wymiana
 • Obsługa HDR ( High Dynamic Range ) — plików z 32 bitami na kanał, możliwość łączenia plików z wielokrotnej ekspozycji w jeden z pełną kontrolą nad wartościami świateł i cieni
 • Podgląd rysunku czcionek w palecie Typografia
 • Tworzenie więcej, szybciej i lepiej
 • Wieloplikowa obsługa formatu Camera RAW z możliwością korekcji kontrastu wg krzywej gamma, szybką korekcja automatyczną itd. ...
 • Filtr „Korekta soczewek" do korekty błędów obiektywów aparatów, takich jak dystorsje sferyczne, chromatyczne, winietowanie, oraz korekta perspektywy pionowej i poziomej zdjęcia.
 • Inteligentne wyostrzanie z kasowaniem błędu drobnego poruszenia aparatu
 • Inteligentne zmiękczanie obrazu
 • Wypaczanie — narzędzie do szybkiego zniekształcania obrazu
 • Rozszerzona funkcja redukcji szumów z usuwaniem artifactów związanych z kompresją JPEG
 • Rozmycie soczewkowe
 • Punktowy pędzel korygujący — do korekty za pomocą pojedynczych kliknięć nawet na plikach 16 bitowych
 • Kasowanie efektów czerwonych oczu za pomocą pojedynczego kliknięcia (nawet na plikach 16bitowych
 • Tworzenie animacji bezpośrednio w programie Photoshop
 • Przedstawianie swoich projektów bezpośrednio na urządzeniach podłączonych do komputera poprzez złącze IEEE 1394/FireWire/iLINK

InDesign CS2
Adobe InDesign CS2 to najnowszy, profesjonalny program do składu publikacji, który wyznacza nowe standardy dla aplikacji tego typu. Wśród nowości oferowanych przez tę wersję znajdują się np. podgląd separacji, edytor tekstu, rozbudowane narzędzia do sprawdzania poprawności plików, rozszerzona obsługa plików Adobe Acrobat i Photoshop, następstwo styli, tworzenie interaktywnych dokumentów PDF, lepsze zarządzanie długimi dokumentami, rozbudowany import / eksport XML, generowanie indeksów i spisów treści oraz wiele innych. Ścisła integracja z innymi programami graficznymi Adobe, łatwe w użyciu narzędzia, które upraszczają i redukują opracowywanie złożonych zadań projektowych do kilku szybkich kroków oraz możliwość przygotowywania wszelkiego rodzaju publikacji ( do druku, PDF, eBook, HTML i inne), to niektóre z możliwości InDesign CS2 zapewniające użytkownikowi komfort pracy oraz wysoką jakość i precyzję działania.

 • Ścisła integracja z innymi programami Adobe, jak Photoshop, Illustrator czy Acrobat: możliwość umieszczania w publikacji rodzimych dokumentów Photoshopa (PSD) i Acrobata (PDF) z obsługą warstw w programie InDesign CS2.
 • Wbudowane dodatkowe narzędzia i palety narzędziowe podobne do tych, jakie były używane w programie Adobe Page Maker.
 • Style obiektów — łatwa zmiana wyglądu elementów graficznych na stronie w oparciu o wcześniej zdefiniowane style.
 • Podpowiedzi przy wpisywaniu tekstu oraz podkreślanie błędów.
 • Większa kontrola nad cieniami i wtapianiem, które można nadać dowolnym obiektom w publikacji.
 • Odblokowany pełen dostęp do funkcji czcionek OpenType.
 • Kontrola nad obiektami zakotwiczonymi w tekście, ich przemieszczaniem względem innych obiektów, kolumn i marginesów stron.
 • Importowanie zawartości wraz ze stylami tabel Microsoft Word i Excel.
 • Bezpośrednie eksportowanie publikacji w formacie Adobe PDF (w wersji zgodnej z Acrobat 4.0, 5.0, 6.0 i 7.0) z możliwością określenia wszelkich parametrów: zabezpieczeń, kompresji, konwersji kolorów czy osadzania czcionek.
 • Urywki (snippets) — prosty eksport fragmentów tekstów i wstawianie ich do innych dokumentów z automatycznym uaktualnianiem zmian powstałych na oryginale.
 • Tworzenie interaktywnych dokumentów PDF z przyciskami, wbudowanymi połączeniami i warstwami.
  Przypisy dolne.

GoLive CS2
Adobe GoLive CS2 pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie zaawansowanymi witrynami dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, wizualnych narzędzi, a integracja z innymi produktami Adobe takimi, jak Photoshop CS2, Illustrator CS2 i InDesignCS2 maksymalnie upraszcza przygotowanie i modyfikację wszelkich elementów graficznych.

 • Udoskonalony mechanizm „renderingu“ obiektów w czasie rzeczywistym
  podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich zmian dokonywanych na stronach internetowych dzięki wbudowanemu mechanizmowi, zbudowanemu w oparciu o przeglądarkę Opera, który obsługuje standard SSR (Smal Screen Rendering).
 • Proste narzędzia do budowy i edycji stron przygotowanych w oparciu o standard CSS ( Cascading Style Sheets )
  konstruowanie stron zgodnych z otwartym standardem budowanym w oparciu o innowacyjne techniki CSS, bazujące na edytorze CSS oraz wbudowanych szablonach.
 • Tworzenie i podgląd CSS w oparciu o standardy dla urządzeń przenośnych
 • łatwe przetwarzanie i zatwierdzanie standardowo stosowanych styli CSS na standard CSS dla urządzeń przenośnych przy użyciu prostych narzędzi.
 • Podgląd formatu SVG-t (Scrable Vector Graphic-t) ze sprawdzaniem poprawności kodu możliwość obejrzenia zawartości ze śledzeniem połączeń, źródła i kodu XML oraz dostęp do animacji z możliwością poprawienia pozycji elementów na linii czasu.
 • Pełne zarządzanie stroną możliwość śledzenia zmian oraz zarządzania stronami, umieszczania obiektów, jak i „linków" zmieniających zawartość stron przy użyciu Secure FTP oraz WebDAV przez SSH lub SSL,. Łatwa synchronizacja plików na dyskach lokalnych i zewnętrznych.
 • Możliwość pełnej edycji w standardzie OMA, W3C oraz 3GPP możliwość edycji plików przygotowanych dla urządzeń przenośnych z ogólnoświatowymi standardami przemysłowymi, takimi jak CSS, CSS mobile Profile, SVG-t, SML, MPEG-4 i innych
 • Współdzielone zarządzania zasobami możliwość prowadzenia projektów zespołowych przy użyciu znanych programów, takich jak Version Cue CS2 z Adobe Creative Suite 2, Pervorce czy CVS
 • Funkcja szybki start dla kreatorów.Możliwość pracy w Adobe GoLive CS2 w wygodnym dla projektantów trybie podglądu kodu z dostępem do narzędzi zarządzających stroną.
 • Zautomatyzowane tworzenie obrazków w trybie „Favicon" (rosnącej rozdzielczości) narzędzia redukują czas potrzebny do tworzenia takich elementów do prostego działania w technice „przeciągnij i upuść”.
 • Rozszerzona obsługa pakietów z InDesign dla GoLive - prostsze i z większą kontrolą tworzenie dokumentów z pakietów InDesign dla GoLive przez szybszy start programu, export do XHTML, szybszy start strony i tworzenie szablonów ze stylami CSS

Acrobat 8 Professional
Rodzina produktów Adobe Acrobat 8 pozwala użytkownikom biznesowym, inżynierom i kreatywnym twórcom komunikować się i współpracować za pośrednictwem formatu Adobe PDF - faktycznego standardu wymiany dokumentów elektronicznych. Łatwa i niezawodna konwersja danych z szerokiej gamy aplikacji do formatu Adobe PDF pozwala zwiększyć bezpieczeństwo wymiany danych, konsultować się w sprawie projektów i dokumentów, pracować wspólnie z klientami, współpracownikami i partnerami.

 • Intuicyjne tworzenie i uniwersalny dostęp do dokumentów
  Oprogramowanie Adobe Acrobat 8 pozwala łatwo i niezawodnie konwertować dane z szerokiej gamy aplikacji do bezpieczniejszego formatu Adobe PDF. Dokumenty Adobe PDF można odczytywać za pomocą darmowego oprogramowania Adobe Reader®, używanego obecnie przez ponad 500 milionów użytkowników na całym świecie. Treści z wielu różnych źródeł można łatwo łączyć i optymalnie prezentować w jednym dopracowanym dokumencie, co zapewnia wydajną komunikację ze współpracownikami, klientami i partnerami.
 • Precyzyjna współpraca i wymiana danych
  Oprogramowanie Acrobat 8 ułatwia współpracę i wymianę informacji - od komentowania i recenzowania wersji roboczych dokumentów PDF po pobieranie danych za pomocą interaktywnych formularzy PDF. Produkty Adobe Acrobat 8 Professional i Acrobat 3D Version 8 rozszerzają możliwości korzystania z tych funkcji na niemal wszystkich użytkowników, dodając obsługę zaawansowanych narzędzi współpracy i formularzy w programie Adobe Reader (wersja 7.0 lub 8).
 • Zaawansowane zabezpieczenia dokumentów
  Oprogramowanie Acrobat 8 pozwala chronić dane i ograniczać zakres dystrybucji i dostępu do informacji za pomocą precyzyjnych mechanizmów zabezpieczeń, umożliwiających nadawanie różnych poziomów dostępu różnym użytkownikom. Hasła, poziomy uprawnień i podpisy elektroniczne pomagają zapewnić integralność, bezpieczeństwo i autentyczność utworzonych w programie Acrobat dokumentów i formularzy PDF.

Dreamweaver 8
Dreamweaver 8 jest najnowszą wersją doskonałego, profesjonalnego narzędzia do graficznego projektowania stron internetowych. Obsługa Dynamicznego HTML (DHTML), duża ilość gotowych do wykorzystania skryptów JavaScript, absolutne pozycjonowanie elementów, projektowanie układu ramek i tabeli metodą przeciągnij i upuść, perfekcyjna kontrola nad wyglądem i właściwościami tabel, doskonała integracja z innymi aplikacjami jak Flash 8 czy Fireworks 8, kontrola hiperłączy, możliwość automatycznej konwersji dokumentów DHTML dla starszych wersji przeglądarek i wiele innych opcji - wszystko to oferuje Ci Dreamweaver, abyś mógł jak najszybciej i najlepiej osiągnąć zamierzony cel - niezwykłe i profesjonalne strony WWW.

VersionCue CS2
Dodatkową ekskluzywną cechą Adobe Creative Suite 2, jest moduł Version Cue™ pomagający szybciej znajdywać potrzebne pliki, umożliwia dostęp do ich kolejnych wersji oraz pozwala na grupową pracę nad projektem.

 

Zalecane wymagania systemowe:

 • procesor Intel Xeon, Xeon Dual, Intel Centrino, lub Pentium III czy 4
 • Microsoft Windows 2000 lub XP
 • zalecane 512 MB RAM 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna z możliwością wyświetlania tysięcy kolorów (16 bit) lub lepsza oraz monitor kolorowy z możliwością pracy z rozdzielczością 1024x768 lub większą
 • napęd CD-ROM.