autocad
Strona główna
O firmie
Jak zamówić
Regulamin
FAQ
Licencje
Kontakt


 
Informacja handlowa
 
42 632 23 32
info@xnet.plABBYY
ADOBE
AUTODESK
COREL
MICROSOFT
SYMANTEC
PROGRAMY DLA EDUKACJI
INNE

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.
  INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sklep Xnet.pl, prowadzony jest przez firmę VENTI Sp. J M.Rytych R.Wierzbicki KRS:0000305291 NIP:725-18-11-633 REGON:472871456 z siedzibą w 93-192 Łódź, ul. Senatorska 31, tel (042) 632 24 70 , info@xnet.pl

  ZAMÓWIENIA
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę https://www.xnet.pl. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

 2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego.

 4. Realizacji zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto sklepu

 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowany przez sklep, e-mail ze szczegółami zamówienia.

 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w ciągu 10 dni.

 7. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT.

 8. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską DPD zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

 9. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

 10. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu o zaistniałej sytuacji.

  REKLAMACJA I ZWROT
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umowy której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

 3. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z gotowego formularza formularz_zwrotu.pdf

 4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 5. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sklepu.

 6. Zwroty towaru należy wysyłać na adres sklepu

 7. Sklep gwarantuje zwrot konsumentowi w ciągu 7 dni wszystkich dokonanych przez niego płatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy poniesione podczas zakupu.

 8. Chcąc zgłosić reklamacje lub skorzystać z gwarancji należy zgłosić to na mail info@xnet.pl lub w formie pisemnej. Towar należy przesłać na koszt sklepu Xnet.pl wskazanym prze sklep spedytorem na adres sklepu

 9. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 10 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do nabywcy zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze. Konsument może dochodzić też innego zaspokojenia roszczeń reklamacyjnych w granicach obowiązującego prawa np. obniżenia ceny.
 10. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r., o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę VENTI w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 2. Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, będą przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)

 3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 5. W przypadku wątpliwości co do praw konsumenta zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl


Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.
 1. Właścicielem "Xnet.pl - dystrybutor oprogramowania" jest firma VENTI sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Senatorska 31.

 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 3. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "wyślij zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę VENTI w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 5. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie niezwłocznie (nie dłużej niż następnego dnia roboczego) potwierdzane telefonicznie lub e-mailem przez firmę VENTI. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma VENTI zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.

 6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy VENTI (Bank Zachodni WBK S.A. II o. Łódź, nr. konta 71 1090 1304 0000 0001 0656 2238) lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.

 7. Firma VENTI zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma Venti zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma Venti zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.

 8. W przypadku sprzedaży konsumenckiej zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni, licząc od daty dostarczenia towaru. Warunkiem odstąpienia jest zwrot firmie VENTI nienaruszonego towaru oraz dostarczenie towaru na własny koszt do siedziby firmy VENTI tj. Łódź, ul. Senatorska 31.

 9. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

 10. Zamówienia o wartości powyżej 11 000 zł brutto nie mogą być płatne gotówką.

 11. W przypadku upoważnienia firmy VENTI przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.

 12. Zamówienia w serwisie Xnet.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

AutoCad